เงื่อนไขการรับประกัน แว่นตา และ เลนส์ ร้าน Siamglasses

เงื่อนไขการรับประกัน แว่นตา และ เลนส์ ร้านแว่นตา Siamglasses

เงื่อนไขการรับประกัน
1.สินค้าจะได้รับการรับประกันในกรณีที่ชำรุดอันเกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจากโรงงานเท่านั้น
2.ผู้ซื้อจะต้องแสดงบิลเงินสด (Receipt) หรือ บัตรใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อพนักงาน

สิทธิ์ประโยชน์สำหรับลูกค้า Siamglasses
1. ดัด และ ปรับแต่งทรงกรอบแว่นตา ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
2.เปลี่ยนน็อต อะไหล่แป้นจมูกฟรี ภายใน 1 ปี นับจากวันที่รับสินค้า ( เฉพาะแบบมาตรฐานทั่วไป )

ข้อยกเว้นไม่รับประกัน
1.กรอบแว่นและเลนส์ที่ได้รับความเสียหาย ชำรุดอันเนื่องมาจากการงานอย่างไม่ถูกวิธี หรือ เกิดจากอุบัติเหตุในการสวมใส่
การใช้งานที่ไม่เหมาะสมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
2.ความเสียหาย หรือ การเสื่อมสภาพใดๆอันเนื่องมาจากการสึกหรอ ตามอายุการใช้งาน รวมถึงเลนส์ และชิ้นส่วนอื่นๆทั้งหมด
ที่ไม่มีการป้องกัน ซึ่งถูกขีดข่วน หรือ เสียหายจากการใช้งานตามปกติ
3.สินค้าได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือ โดนสารเคมีกัดกร่อน เก็บในที่อุณหภูมิสูง

เงื่อนไขการรับประกันกรอบแว่น
1.รับประกันกรอบแว่นตา 180 วัน ถ้า แตก หัก เสียหาย จาก กระบวนการผลิต ของ โรงงานเท่านั้น
2.หากมีการเปลี่ยนกรอบแว่นข้ามรุ่น ข้ามยี่ห้อ แล้วเกิดการชำรุด เสียหายประกันจะสิ้นสุดลงทันที
3.กรอบแว่นตา ยังไม่ตัดเลนส์สายตา รับเปลี่ยน หรีือ คืน ภายใน 3 วัน นับ ตั้งแต่วันที่ซื้อ หรือ รับสินค้า
4.เครมแว่นตา ครั้งแรก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  , เครมแว่นตา ครั้งต่อไป จะลด 30 % จากราคาสินค้าปกติ

เงื่อนไขการรับประกันเลนส์
1.แก้ไขให้ใหม่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากใส่แล้วรู้สึกว่าใส่แล้วไม่สบายตา
2.เลนส์รับประกันผิวโค้ด 1 ปี กรณี หลุดลอก จากการผลิต ของ โรงงาน เท่านั้น  นับจากวันที่ซื้อสินค้า ( บริษัทเป็นผู้พิจารณา )
3.เลนส์ Airware และ Trivex รับประกัน 1 ปี กรณี การแตก จากการใช้งานปกติ นับจากวันที่ซื้อสินค้า ( บริษัทเป็นผู้พิจารณา )

เงื่อนไขการรับประกัน ค่าสายตา การมองเห็น
1.รับประกัน 180 วัน ถ้า ค่าสายตา มองไม่สบายตา ตัดใหม่ทันที เฉพาะ ค่าสายตาที่ วัดจากที่ร้านเท่านั้นกรณี ส่งค่าสายตา มาตัด จะไม่อยู่เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการซ่อมแว่นตา
ขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะทางร้านไม่มีบริการซ่อมกรอบแว่นตา เนื่องจากทางร้านคำนึงถึงความปลอดภัย
และ เป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า